איך זה עובד


הכנת תכנית עסקית מפורטת

הגשת התכנית העסקית לקרן ולבנק

ביקור בעסק

אישור הבנק

קבלת הלוואה